KẾ HOẠCH HOẠT ĐÔNG TRẢI NGHIỆM THÁNG 3/2018

UBND HUYỆN MỘC CHÂU

TRƯỜNG TH TÂN LẬP

 

Số: 25/KH-THTL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                  Tân Lập, ngày 06 tháng 3 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo

cho học sinh điểm trường TH Tân Lập năm học 2017 – 2018

 

Căn cứ Thông báo số 164/TB-UBND ngày 13/9/2017 thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Phó Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu tại Hội thảo về công tác giáo dục lí tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh trong các trường phổ thông trên địa bàn huyện Mộc Châu;

Thực hiện Công văn số 457/PGD&ĐT ngày 13/9/2017 của Phòng GD&ĐT Mộc Châu về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2017-2018;

Thực hiện Kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Trường Tiểu học Tân Lập đã được UBND xã Tân Lập, Phòng GD&ĐT Mộc Châu phê duyệt;

Trường Tiểu học Tân Lập xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh điểm trường TH Tân Lập năm học 2017 – 2018 với những nội dung cụ thể như sau:

 1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
 2. Mục đích

Thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm định hướng, tạo điều kiện cho học sinh quan sát, suy nghĩ và tham gia các hoạt động thực tiễn, qua đó khuyến khích, động viên các em tích cực nghiên cứu, tìm ra những giải pháp mới, sáng tạo trên cơ sở kiến thức đã học trong nhà trường và những gì đã trải qua trong thực tiễn hoạt động, từ đó hình thành ý thức, phẩm chất, kĩ năng sống và năng lực cho học sinh.

Bồi dưỡng ý thức tự lập, biết quan tâm, chia sẻ với những người xung quanh.

 1. Yêu cầu

Học sinh được tham gia vào tất cả các nội dung của quá trình hoạt động trải nghiệm; được bày tỏ quan điểm, ý tưởng, được thể hiện, tự khẳng định bản thân, được tự đánh giá và đánh giá kết quả hoạt động của bản thân, của nhóm mình  và của bạn bè,… Từ đó, hình thành và phát triển cho các em những giá trị sống thực tiễn và các năng lực cần thiết.

Giáo dục chuyển từ hướng tiếp cận nội dung sang hướng tiếp cận năng

lực. Chú trọng việc tăng cường các hoạt động trải nghiệm thực tế nhằm giáo dục đạo đức, lối sống và rèn luyện kỹ năng cho học sinh.

 1. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC
 2. Nội dung

Tổ chức cho học sinh viếng Tượng đài Bác Hồ; tìm hiểu về di sản lịch sử văn hóa Tây Tiến; Đồn Mộc Lỵ tại Tiểu khu 12 – Thị trấn Mộc Châu; tham quan khu trung tâm hành chính huyện Mộc Châu; phòng truyền thống lịch sử Mộc Châu tại Khu hành chính huện Mộc Châu.

Tham gia các trò chơi dân gian tổ chức ngoài trời như: kéo co, nhảy bao bố, múa hát tập thể… tại Rừng thông bản Áng, xã Đông Sang; thăm vườn hoa tại xã Mường Sang, huyện Mộc Châu.

 1. Hình thức tổ chức

Nhà trường xây dựng kế hoạch, tổ chức họp cha mẹ học sinh để triển khai nội dung kế hoạch.

Thuê phương tiện là xe ô tô cho học sinh đi trải nghiệm.

Chia học sinh thành từng nhóm. Giáo viên chủ nhiệm quản lí học sinh trong suốt quá trình trải nghiệm.

Học sinh mặc trang phục áo đỏ sao vàng khi tham gia trải nghiệm.

III. ĐỐI TƯỢNG

Cán bộ, giáo viên và học sinh điểm trường Trung tâm và các điểm trường

Trong đó:

Ban giám hiệu: 03,

Tổng phụ trách Đội: 01

Đoàn thanh niên: 02

Giáo viên chủ nhiệm lớp: Từ 4 đến 6 GV (theo từng đợt tổ chức)

Phụ huynh: Ban đại diện cha mẹ HS của các lớp cử một đợt 10 PH

Học sinh:

Đợt 1: Khối 4+5 Trung tâm: 90 em

Đợt 2: Khối 3 Trung tâm, Khối 4+ 5 bản Hoa, bản Dọi: 103 em

Đợt 3: : Khối 3+4+5 Lóng Cóc, Nậm Khao: 95 em

 1. I THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, KINH PHÍ
 2. Thời gian

Đợt 1: Tổ chức trong 01 ngày, từ 6h30 ngày 11/03/2018

Đợt 2: Tổ chức trong 01 ngày, từ 6h30 ngày 17/03/2018

Đợt 2: Tổ chức trong 01 ngày, từ 6h30 ngày 18/03/2018

 1. Địa điểm

Tại các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Tiểu khu 12 – Thị trấn Mộc

Châu; Trung tâm hành chính huyện Mộc Châu và điểm tham quan Rừng thông bản Áng xã Đông Sang, vườn hoa xã Mường Sang – huyện Mộc Châu.

 1. Kinh phí

Thực hiện phương án xã hội hóa giáo dục, vận động gia đình học sinh ủng hộ cho con em mình đi trải nghiệm 150.000 đồng/01 học sinh tham gia (Tiền thuê xe 60.000 đồng, tiền ăn bữa trưa 70.000 đồng; tiền mua lễ dâng hương, nước uống, quà ăn vặt 20.000 đồng/01 học sinh)

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 2. Đối với Ban giám hiệu

Tổ chức tuyên truyền tới nhân dân địa phương về lợi ích của hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, các bộ phận liên quan tổ chức tốt buổi trải nghiệm sáng tạo cho học sinh.

Phối hợp cùng Ban đại diên cha mẹ học sinh lớp, trường xây dựng nội dung, lịch, chương trình trình tổ chức trải nghiệm sáng tạo cho học sinh.

 1. Đối với giáo viên

Tích cực phối hợp cùng Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức tốt buổi trải nghiệm sáng tạo cho học sinh.

Chuẩn bị đầy đủ phương tiện tham gia hoạt động trải nghiệm ngoài trời.

Lập, nộp danh sách các thành viên đoàn trải nghiệm sáng tạo.

Cùng Phụ huynh quản lý HS của lớp trong buổi trải nghiệm

 1. Đối với Đoàn thanh niên

Phối hợp cùng BGH, TPT Liên Đội, Giáo viên để tổ chức cho HS tham gia các trò chơi.

Phối hợp hỗ trợ GV quản lý học sinh trong buổi trải nghiệm

 1. Đối với học sinh tham gia trải nghiệm

Học sinh tham gia trải nghiệm đầy đủ, nghiêm túc, trật tự, an toàn.

Tích cực, sôi nổi trong quá trình tham gia hoạt động trải nghiệm của nhà trường

Sau buổi trải nghiệm, tuyên truyền tới gia đình, người thân về kiến thức tiếp thu được sau khi tham gia trải nghiệm sáng tạo.

Trên đây là nội dung Kế hoạch tổ chức trải nghiệm sáng tạo cho học sinh  năm học 2017-2018 của Trường Tiểu học Tân Lập. Ban giám hiệu nhà trường yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nghiêm túc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

– Phòng GD&ĐT (b/c);

– Tổ trưởng các tổ c/m;

– Tổng phụ trách Đội;

– Website Trường TH Tân Lập;

– Lưu NT (09 bản).

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Phạm Thị Thúy