KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2018

UBND HUYỆN MỘC CHÂU

TRƯỜNG TH TÂN LẬP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

Tháng 11/2018

 

 1. Kế hoạch

1.1. Tư tưởng chính trị

Chấp hành nghiêm túc các đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp

luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc các phong trào thi đua: “Học tập và làm theo tấm gương đạo  đức Hồ Chí Minh”; “Xây dựng trư­ờng học thân thiện, học sinh tích cực”; Thực hiện các phong trào thi đua chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11.

1.2. Công tác chuyên môn

–  Thực hiện nghiêm túc các quy định về chuyên môn:

+ Tổ chức giảng dạy theo KH của ngành GD;

+ Ôn tập – Thi giữa kỳ dành cho HS K4 và K5;

+ Tổ chức thi GV giỏi cấp trường.

+ Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo tổ.

 • Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ (Hoạt động chuyên môn)

1.3. Các hoạt động khác

 • Các đoàn thể xây dựng kế hoạch hoạt động trong tháng. Liên đội tổ chức đại hội
 • Thu nộp BH y tế của HS, các khoản đóng góp của nhà trường.
 • Thực hiện lao động vệ sinh, sửa sang lại khuôn viên; trồng, chăm sóc, bảo vệ cây và hoa; Trang trí lớp học.
 • Tham gia ủng hộ các tổ chức và hoạt động từ thiện, thu nộp quỹ (đối với CBGVNV).
 • Tổ chức kỷ niệm ngày NGVN 20/11.
 • Thực hiện rà soát các hồ sơ của tập thể và cá nhân.
 • Hỗ trợ HS có HCKK
 1. Biện pháp thực hiện:

Mỗi CBGVNV chấp hành nghiêm túc các đường lối chủ chương của Đảng,  chính sách pháp luật của Nhà nước; các nội quy, quy định của nhà trường và ngành GD.

 • Phát động phong trào thi đua với chủ đề: Kính yêu thầy giáo, cô giáo

– Thực hiện dạy  và học theo đúng chương trình quy định. Tiếp tục XD KH và dạy phụ đạo HS yếu, luyện viết đối với HS; Nhận xét HS  thường xuyên.

 • Tích cực sử dụng các thiết bị, đồ dùng dạy học.
 • Khối 4 + 5 ôn tập, kiểm tra giữa học kỳ I môn Toán và Tiếng Việt.
 • Thực hiện báo cáo kết quả định kỳ theo yêu cầu của chuyên môn.
 • Tổ chức tốt Hội thi GV giỏi cấp trường. Thành lập ban giám khảo hội thi
 • Thực hiện kiểm tra nội bộ hoạt động chuyên môn dạy và học.
 • Các tổ chủ động các nội dung sinh hoạt chuyên môn và họp tổ theo KH chuyên môn
 • Các đoàn thể xây dựng kế hoạch hoạt động trong tháng; Duyệt KH trước BGH.

– Liên đội tiếp tục triển khai và duy trì sinh hoạt liên đội, tổ chức đại hội liên đội. Phối hợp cùng đoàn thanh niên để tạp cho HS bài TD buổi sáng, bài TD giữa giờ, bài võ cổ truyền.

–  Các điểm trư­ờng thực hiện lao động vệ sinh xung quanh trư­ờng, khu vệ sinh; trồng cây và trồng hoa xung quanh các điểm tr­ường; thu gom đốt rác thường xuyên, các điểm trường chưa có tường rào chủ động cho PH và HS trồng hàng rào cây xanh. Kiểm tra , XD KH – sửa chữa đường điện ở các điểm trường.

 • Tiếp tục thu nộp các khoản đóng góp; BHYT đối với HS lớp 2 đến lớp 5.
 • Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày NGVN 20/11.
 • Họp xét thi đua GV, HS 20/11.
 • BGH, các đoàn thể, GV tự rà soát và bổ sung đầy đủ các hồ sơ chuẩn bị cho việc sáp nhập trường.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Phạm Thị Thúy