KẾ HOẠCH THÁNG 1/2018

Dowload KH tháng 1-2018

 

UBND HUYỆN MỘC CHÂU                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH TÂN LẬP                                                                       Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

 

  Số: 01/KH- THTL                                                             Tân Lập, ngày 02 tháng 01 năm 2018

  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

Tháng 01/2018

 

 1. Kế hoạch
 2. Công tác tư tưởng

       Chấp hành nghiêm túc các đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện  “Học tập và làm theo  tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào thi đua: “Xây dựng trư­ờng học thân thiện, học sinh tích cực”; Thi đua chào mừng ngày thành lập Đảng 3/2.

 1. Công tác chuyên môn
 • Thực hiện nghiêm túc các quy định về chuyên môn: Tổ chức giảng dạy theo KH của tổ và nhà trường.
 • Thực hiện kiểm tra chất lượng cuối học kỳ I.
 • Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ (Hoạt động chuyên môn).
 • Triển khai chương trình học kỳ II
 • Sinh hoạt chuyên môn Nghiên cứu về dạy học phân hóa theo đối tượng HS ở TH (TH 32); thực hiện nội dung điều chỉnh các môn học theo từng tuần của HK II.
 • Duy trì sĩ số học sinh.
 • Tiếp tục thu thập các minh chứng hồ sơ kiểm định.
 1. Các hoạt động khác
 • Các đoàn thể xây dựng kế hoạch hoạt động trong tháng. Phối hợp các tổ chức, các điểm trường để tổ chức ngoại khóa về ATGT, tiếp tục tổ chức đọc sách cho HS ở các điểm trường; sưu tầm truyện cho HS kể chuyện về Bác Hồ. Tổ chức thi kể chuyện đầu tháng 2/2018
 • Tổ chức HD cho HS tham gia viết thư UPU Quốc tế lần thứ 47 (nộp trước 10/3/2018)
 • Thực hiện lao động vệ sinh, sửa sang lại khuôn viên; trồng, chăm sóc, bảo vệ cây và hoa; sửa sang lại nhà vệ sinh ở các điểm trường
 • Hoàn thành quy chế chi tiêu nội bộ; tổng hợp quyết toán sử dụng Ngân sách 2017.
 • Tiếp tục thực hiện hỗ trợ HS có HCKK.
 • Tổ chức họp phụ huynh
 1. Biện pháp thực hiện

  Mỗi CBGVNV chấp hành nghiêm túc các đường lối chủ chương của Đảng,  chính sách pháp luật của Nhà nước; các nội quy, quy định của nhà trường và ngành GD. Đoàn kết tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau. Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống của nhà giáo.

      Thi đua chào mừng ngày thành lập Đảng, phát động thi đua với chủ đề: Giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc.

     – Thực hiện nghiêm túc các quy định về chuyên môn: Giao cụ thể bộ phận chuyên môn và các tổ xây dựng KH chi tiết để thực hiện các hoạt động chuyên môn và sinh hoạt chuyên môn trong tháng.

    –  Lịch kiểm tra cuối học kì I (Tuần 18)

      Thứ 3:  kiểm tra  Lịch Sử + ĐịaLý;

      Thứ 4:  kiểm tra  Toán + Khoa học;

      Thứ 5:  kiểm tra  Tiếng Việt;

      Thứ 6 làm điểm, tổng hợp báo cáo.

    – Thực hiện tổng hợp báo cáo chất lượng, hồ sơ trường HKI.

    – Các tổ họp sơ kết, triển khai kế hoạch  HK II.

    – Triển khai dạy và học chương trình học kỳ II từ 8/1/2018.

    – Nhà trường tổ chức Sơ kết học kỳ I.

    – Thực hiện nghiêm túc việc rà soát, điều chỉnh chương trình;  thực hiện nghiêm túc việc nhận xét, sửa lỗi thường xuyên cho HS. Tăng cường Tiếng Việt cho HS, đặc biệt ở các khối lớp 1,2,3;  khối 4,5 chủ động trong việc tổ chức cho HS HĐ trải nghiệm thực tế để học tốt môn TLV. Các lớp có chất lượng HS chưa đạt yêu cầu chủ động tăng thời gian dạy phụ đạo thêm cho HS. Chuẩn bị tốt nội dung cho sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường vào ngày 2/2. 

    – Ban kiểm tra nội bộ XD KH kiểm tra theo KHKT nội bộ năm học.

    – Các nhóm tiếp tục thực hiện thu thập minh chứng hồ sơ kiểm định.

    – Các đoàn thể  chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động trong tháng.

    – Giao Liên đội tổ chức và phân công cho HS các lớp viết bài dự thi UPU; phối hợp cùng chi đoàn, GVCN tổ chức Ngoại khóa tìm hiểu về ATGT. Chuẩn bị cho thi chuyên hiệu Kể chuyện về Bác Hồ (Tổ chức đầu tháng 2/2018.

    – Các điểm trường thực hiện lao động vệ sinh thường xuyên; trồng, chăm sóc, bảo vệ cây và hoa; chỉnh trang lại khu vệ sinh.

    – BGH phối hợp cùng kế toán để tổng hợp thu chi ngân sách 2017 và XD quy chế chi tiêu nội bộ 2018.

     – Kết thúc HKI, các lớp chủ động tổ chức họp phụ huynh tuần 19 (Thông báo BGH lịch họp theo từng điểm trường).

 

                                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                               Phạm Thị Thúy