KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2018

UBND HUYỆN MỘC CHÂU

TRƯỜNG TH TÂN LẬP 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                  Tân Lập, ngày 01 tháng 4 năm 2018

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

 Tháng 04/2018

 

 1. Kế hoạch
 2. Tư tưởngchính trị

Chấp hành nghiêm túc các đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện  “Học tập và làm theo  tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào thi đua: “Xây dựng trư­ờng học thân thiện, học sinh tích cực” cùng các cuộc vận động; tiếp tục tuyên truyền GDPL, tuyên truyền và thực hiện tốt các nội dung công văn và KH chỉ đạo của PGD và UBND huyện. Thi đua chào mừng ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5.

 1. Công tác chuyên môn
 • Thực hiện nghiêm túc các quy định về chuyên môn:

Duy trì dạy buổi phụ đạo cho HS.

Tổ chức dự giờ đánh giá kết quả chuyên môn cho giáo viên tập sự.

Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ (Hoạt động chuyên môn), kiểm tra đột xuất chuyên môn GV.

BD, HD sử dụng phần mềm SMAS và tìm kiếm khai thác thông tin trên mạng Internet (TH 23).

Tiếp tục nghiên cứu và thực hiện nâng cao năng lực  trong việc thực hiện đánh giá thường xuyên cho HS theo TT 22;  áp dụng PPDH tích cực  trong dạy học.

Duy trì sĩ số học sinh.

Thực hiện tự đánh giá chuẩn nghề nghiệp GV trong năm học.

Thực hiện hoàn thành sáng kiến kinh nghiệm nộp về huyện.

 1. Các hoạt động khác
 • Thực hiện lao động vệ sinh, chăm sóc, bảo vệ cây và hoa; sửa sang lại nhà vệ sinh ở các điểm trường.
 • Tiếp tục thực hiện hỗ trợ HS có HCKK.
 • Nhận và chi trả HTCPHT cho HS
 1. Biện pháp thực hiện

Mỗi CBGVNV chấp hành nghiêm túc các đường lối chủ chương của Đảng,  chính sách pháp luật của Nhà nước; các nội quy, quy định của nhà trường và ngành GD. Đoàn kết tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau.

Phát động thi đua với chủ đề: Hòa bình và hữu nghị.

– Thực hiện nghiêm túc các quy định về chuyên môn: Giao cụ thể bộ phận chuyên môn và các tổ xây dựng KH chi tiết để thực hiện các hoạt động chuyên

môn trong tháng.

– GV chủ nhiệm chủ động thực hiện nâng cao chất lượng học tập cho HS, tăng thời gian đối với các lớp chất lượng chưa đạt yêu cầu.

 • Ban kiểm tra nội bộ XD KH kiểm tra; kiểm tra đột xuất HĐ chuyên môn.
 • GV HD tập sự HD GV chuẩn bị các hồ sơ về chuyên môn, tổ chức dự giờ 2 tiết để đánh giá cho từng GV (Thời gian tuần 32+33).
 • BGH tổ chức nội dung tập huấn, BD cho GV sử dung phần mềm SMAS và tìm kiếm khai thác thông tin trên mạng Internet.
 • Các tổ triển khai cho GV tự đánh giá và tổ họp đánh giá chuẩn nghề nghiệp cho các thành viên trong tổ.
 • CBGV đăng ký CSTĐ cấp cơ sở hoàn thiện và nộp sáng kiến trước ngày 15/4/2018.
 • Các đoàn thể chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động trong tháng.
 • Các điểm trường thực hiện lao động vệ sinh thường xuyên trường lớp; chăm sóc, bảo vệ cây và hoa; thường xuyên dọn khu vệ sinh.
 • Chi đoàn giao cho Đoàn viên tham gia cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; BC kết quả thực hiện về BGH khi hoàn thành.
 • Các nhóm phối hợp cùng BCH CĐ để mua hỗ trợ HS có HCKK tháng 4 và tháng.
 • Kế toán cùng Thủ quỹ nhận và chi trả chế độ hỗ trợ chi phí học tập cho HS chính sách.

 

                                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                ( Đã ký)

                                                                                                                          Phạm Thị Thúy

 

 

 

 Dowload (world doc)